Federacion Coral Galega (FECOGA)

Últimas noticias

Se mantiene la fecha del 31-3-2020 como fecha tope para presentar las solicitudes para conciertos y cursos de técnica vocal.

Ante a situación actual polo que está pasando o noso país en relación co coronavirus, e ante as medidas adoptadas polas autoridades sanitarias tanto a nivel estatal como a

Español