Xunta directiva

A Xunta Directiva, o Presidente e a Asemblea Xeral constitúen os órganos de goberno da Federación.

A Xunta Directiva elíxese por un período de 4 anos, e está composta, por un Presidente e a lo menos, catro membros mais, todos eles representantes das corais asociadas. As actividades levadas a cabo por FECOGA recóllense na “ Memoria anual” que preséntase á Asemblea Xeral para seu coñecemento.

Funciones

Entre as competencias da Xunta Directiva podemos destacar;

  • Propoñer programas de actuación.
  • Elaborar o orzamento anual.
  • Creación de Delegacións, etc.

XUNTA DIRECTIVA DE FE.CO.GA

PRESIDENTE.- Antonio S. Rey Cornide

Tlfno: 660-77-64-73

e-mail: areycornide@gmail.com

Av. Julio Rodríguez Soto, nº 115-8º Izqdo 32500 CARBALLIÑO (Ourense)

CORO DE CÁMARA MÚSICA VIVA –Carballiño (Ourense)

VICEPRESIDENTE.- José Luis Factor Rodríguez-

Tlfno: 619-04-23-89

e-mail: jfacrod@gmail.com

Padrón-Botos 36519 LALÍN (Pontevedra)

CORAL P. DE AGOLADA- (Pontevedra)

SECRETARIO.- Rosa Martínez Rodríguez

Tlfno: 616-657358  e-mail:rosaalecrin@gmail.com

C/ Manuel Murguía, 23-3º E 32005 Ourense

CORAL RONDALLA ALECRÍN

VICESECRETARIO.- Antón Luaces Teixido-

Tlfno: 647-82-90-10 e-mail: luacesteixido@hotmail.com C/ Rafael Dieste 1-8º Iz. 15002 A Coruña-

POLIFÓNICA CORUÑESA CANTICORUM- A Coruña

TESORERO.-Aurelio Alvarez Alvarez

Teléfono: 604-025227 e-mail:aurelioleda@gmail.com  Carretera de Santa María de Trives, 7  32780 POBRA DE TRIVES (Ourense)

ORFEÓN TRIVÉS

DELEGADO- Zona de A Coruña: Evaristo Sanjurjo Lago-

Tlfno: 661-524052 e-mail: evaristosanjurjo@gmail.com  Camino de Lodairo, nº 12 15407 NARÓN (A Coruña)-

CORAL AMISTAD DE A.VV.COUTO- Narón (A Coruña)

DELEGADA- Zona de Ferrol: María Isabel Mouriz Prieto

Tlfno: 680-317901 e-mail: areosa.naron@gmail.com. Lagoa de Doniños, 47-49-2º D Piñeiros- 15570 NARÓN (A Coruña)-

CORAL AREOSA, de NARÓN (A Coruña)

DELEGADA- Zona Santiago-Barbanza: Dolores Alende Cea-

Tlfno:685-817402 / 981-586234 e-mail: doloresalende@yahoo.es Rua Pelamios, nº 44-1º 15705 SANTIAGO (A Coruña)-

CORAL P. LA SALLE, de Santiago (A Coruña)

DELEGADO- Zona Pontevedra Norte: Manuel Villar Grela

Tlfno: 629-832971 e-mail: manuelvillargrela@gmail.com : C/ Ulla, nº 16 Berres  36688 A ESTRADA (Pontevedra)-

CORAL P. DE BERRES (Pontevedra)

DELEGADO-Zona de Pontevedra Sur: José Luis Lago Alonso –

Tlfno: 680-849166 e-mail:jlagoalonso@gmail.com.  Rua Penis, nº 41- Cabral 36215 VIGO (Pontevedra)-

CORAL ALBORADA, de Cabral-VIGO (Pontevedra)

DELEGADA- Zona Lugo Norte: Mª Teresa Penabad García-

Tlfno: 676-21-16-96 e-mail: luvifeos@hotmail.com.  Avenida de Ferrol, 3-2º B 27850 Viveiro (Lugo) (Pontevedra)-

CORAL ALBORADA DE VIVEIRO (Lugo)

ARQUIVEIRA: María del Carmen Castro Piñeiro

Tlfno: 615-235807 e-mail: mccp616@gmail.com. Av. J. Rodríguez Soto, nº 115-8º B 32500 CARBALLIÑO (Orense)

CORO DE CÁMARA MÚSICA VIVA de Carballiño (Orense)

Galego