CORO DE VOCES BRANCAS DA CORAL P. DE BERGANTIÑOS

Español
Enderezo: 
Rúa da igrexa, s/nº
Poboación: 
CARBALLO
Representante: 
Mª Dolores Rodríguez Fraga
Teléfono: 
609-380445