COLABORACIÓN CO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Desde o Consello da Cultura Galega  solicitannos a nosa colaboración para completar un cuestionario que se nos administrará onde  facilitemos datos de cada coral. Farán preguntas relativas á actividade cultural da coral. Por favor facilitarlles esa información.