CORO INFANTIL DA CAPELA MADRIGALISTA

Español
Enderezo: 
Rua Avilés de Taramancos,20-3º B
Poboación: 
OURENSE
Representante: 
Mª Cristina Rodríguez Boado
Teléfono: 
607-455919